Hit Rate:2412

節目主持人

先生教我人之初

  • 播出時間: 2018-07-10 12:30:00
  • 主持人: 李佳

滾滾轏

先生教我人之初 我教先生打山豬
先生教我挑火炭 害我挑到滾滾轏

人之初 性本善 性相近 習相遠 苟不教 性乃遷 教之道 貴以專
昔孟母 擇鄰處 子不學 斷機杼 竇燕山 有義方 教五子 名俱揚
養不教 父之過 教不嚴 師之惰 子不學 非所宜 幼不學 老何為

有趣的兒歌《食麼介》

  • 播出時間: 2018-07-03 12:30:00
  • 主持人: 李佳

有趣的兒歌《食麼介》

兔仔好食紅紅的紅菜頭

貓仔好食慶臭腥的大魚頭

狗仔好食硬殼殼的大骨頭

紅菜頭滾滾排骨投

菜色上桌好湯頭

叔公食到哈哈笑

梅雨季節 小心豪雨成災

  • 播出時間: 2018-06-26 12:30:00
  • 主持人: 李佳

由於梅雨期常有豪雨、強風、雷電等劇烈天氣發生,疏於防範會導致嚴重的災害,中央氣象局除每天定時發布天氣預報外,並會加強天氣守視,當有大雨或豪雨等災害性天氣發生的機會時,會適時發布大雨或豪雨等特報,提供民眾參考,一般民眾可以透過氣象局所建置的各種管道,包括166、167電話語音、網際網路(網址為http://www.cwb.gov.tw)、生活氣象APP、傳真回覆系統(FOD,號碼為020303166)或透過廣播電台、電視台及報紙等管道取得氣象資訊。在海上作業或航行的船隻,也可收聽SSB無線電氣象語音廣播(頻率為8.117MHz與5.17MHz)獲得最新氣象資訊。

客家五月節的歌

  • 播出時間: 2018-06-19 12:30:00
  • 主持人: 李佳

客家五月節的歌

 

五月相  五月裡來什麼香

竹葉香  粽子香

粽子好吃怎這麼香

噢!菜蒲香  控肉香

還有香菇蝦仁喔

還有雄黃酒滿屋香

菖蒲香  艾草香

划龍船  打鑼鼓

打鑼鼓哇鑼鼓響

 

細妹人公仔

  • 播出時間: 2018-07-17 12:30:00
  • 主持人: 李佳

細阿妹的面頰 按靚喔

紅紅的面相紅蘋果

大大的目珠 圓叮噹

唔會聽話 唔講話

原來是個洋娃娃

切換為電腦版網頁  APP原始檔(Android News/Android Radio)
apple_icon news_app radio_app      android_icon news_app radio_app