Tiếng Hoa cho mỗi ngày 華語輕鬆學
 
 
  Mời các bạn ấn vào đây nghe âm thanh ......  
 
| trở về

trở về

|

Radio Taiwan International
No.55 Pei An Road Taipei, Taiwan.
www.rti.org.tw