Ting Hoa cho mi ngay 華語輕鬆學
 

Ngay nay ting Hoa a tr thanh mt trong nhng ngn ng quan trong trn toan cu , nht la i vi ngi Vit Nam , trong bi canh cac thng gia ai Loan sang u t tai Vit Nam ngay mt nhiu , vic hoc ting Hoa a tr thanh mt nhu cu cp bach , khng nhng th , ting Hoa con rt quan trong i vi cac ban Vit Nam ang sinh sng , lam vic va hoc tp tai ai Loan . hoa nhp cuc sng hin tai , khng gi quan trong hn la phai bit c ngn ng cua ni nay . Vi mt xu th nh vy , Ban Vit Ng ai RTI a a ra chng trinh Hoc ting Hoa , giup cac ban trau di ngn ng .

L Phng va Hoan Lam xin tng cac ban mt cu thanh ng Trung Hoa 活到老學到老 (sng ti gia hoc ti gia), ging nh Vit Nam ta co cu hoc , hoc na , hoc mai . Chuc cac ban tim thy c nim vui trong vic hoc ting Hoa .


Lesson 170
Lesson 180
Lesson 190
Lesson 200
Lesson 210
Lesson 171
Lesson 181
Lesson 191
Lesson 201
Lesson 211
Lesson 172
Lesson 182
Lesson 192
Lesson 202
Lesson 212
Lesson 173
Lesson 183
Lesson 193
Lesson 203
Lesson 213
Lesson 174
Lesson 184
Lesson 194
Lesson 204
Lesson 214
Lesson 175
Lesson 185
Lesson 195
Lesson 205
Lesson 215
Lesson 176
Lesson 186
Lesson 196
Lesson 206
Lesson 216
Lesson 177
Lesson 187
Lesson 197
Lesson 207
Lesson 217
Lesson 178
Lesson 188
Lesson 198
Lesson 208
Lesson 218
Lesson 179
Lesson 189
Lesson 199
Lesson 209
Lesson 219
     
   
 
         
   
       

- Older Entries -

Radio Taiwan International
No.55 Pei An Road Taipei, Taiwan.
www.rti.org.tw