Ting Hoa cho mi ngay 華語輕鬆學
 

Ngay nay ting Hoa a tr thanh mt trong nhng ngn ng quan trong trn toan cu , nht la i vi ngi Vit Nam , trong bi canh cac thng gia ai Loan sang u t tai Vit Nam ngay mt nhiu , vic hoc ting Hoa a tr thanh mt nhu cu cp bach , khng nhng th , ting Hoa con rt quan trong i vi cac ban Vit Nam ang sinh sng , lam vic va hoc tp tai ai Loan . hoa nhp cuc sng hin tai , khng gi quan trong hn la phai bit c ngn ng cua ni nay . Vi mt xu th nh vy , Ban Vit Ng ai RTI a a ra chng trinh Hoc ting Hoa , giup cac ban trau di ngn ng .

L Phng va Hoan Lam xin tng cac ban mt cu thanh ng Trung Hoa 活到老學到老 (sng ti gia hoc ti gia), ging nh Vit Nam ta co cu hoc , hoc na , hoc mai . Chuc cac ban tim thy c nim vui trong vic hoc ting Hoa .


Lesson220
Lesson230
Lesson240
Lesson250
Lesson260
Lesson221
Lesson231
Lesson241
Lesson251
Lesson261
Lesson 222
Lesson232
Lesson242
Lesson252
Lesson262
Lesson 223
Lesson233
Lesson243
Lesson253
Lesson263
Lesson 224
Lesson234
Lesson244
Lesson254
Lesson264
Lesson 225
Lesson235
Lesson245
Lesson255
Lesson265
Lesson 226
Lesson236
Lesson246
Lesson256
Lesson266
Lesson 227
Lesson237
Lesson247
Lesson257
Lesson267
Lesson 228
Lesson238
Lesson248
Lesson258
Lesson268
Lesson 229
Lesson239
Lesson249
Lesson259
Lesson269
         
         
   
       

- Older Entries -

Radio Taiwan International
No.55 Pei An Road Taipei, Taiwan.
www.rti.org.tw