Ting Hoa cho mi ngay 華語輕鬆學
 

Ngay nay ting Hoa a tr thanh mt trong nhng ngn ng quan trong trn toan cu , nht la i vi ngi Vit Nam , trong bi canh cac thng gia ai Loan sang u t tai Vit Nam ngay mt nhiu , vic hoc ting Hoa a tr thanh mt nhu cu cp bach , khng nhng th , ting Hoa con rt quan trong i vi cac ban Vit Nam ang sinh sng , lam vic va hoc tp tai ai Loan . hoa nhp cuc sng hin tai , khng gi quan trong hn la phai bit c ngn ng cua ni nay . Vi mt xu th nh vy , Ban Vit Ng ai RTI a a ra chng trinh Hoc ting Hoa , giup cac ban trau di ngn ng .

L Phng va Hoan Lam xin tng cac ban mt cu thanh ng Trung Hoa 活到老學到老 (sng ti gia hoc ti gia), ging nh Vit Nam ta co cu hoc , hoc na , hoc mai . Chuc cac ban tim thy c nim vui trong vic hoc ting Hoa .


Lesson270
Lesson280
Lesson290
Lesson300
 
Lesson271
Lesson281
Lesson291
   
Lesson272
Lesson282
Lesson292
   
Lesson273
Lesson283
Lesson293
   
Lesson274
Lesson284
Lesson294
   
Lesson275
Lesson285
Lesson295
   
Lesson276
Lesson286
Lesson296
   
Lesson277
Lesson287
Lesson297
   
Lesson278
Lesson288
Lesson298
   
Lesson279
Lesson289
Lesson299
   
         
         
   
       

- Older Entries -

Radio Taiwan International
No.55 Pei An Road Taipei, Taiwan.
www.rti.org.tw