Rti 中央廣播電臺

唔好再講李白杜甫係用粵語作詩啦!係粵語保留比較多古漢語特徵

古代詩人係用粵語作詩,呢個講法可能好多人喺網路上都聽過,但經過好多學者研究之後嘅結論係:古代詩人用粵語係不當嘅講法、不當嘅講法、不當嘅講法,所以唔好再咁講啦!不過,講粵語保留比較多中古漢語嘅特點就係可以嘅。喺漢語演變當中,有好多特徵會散落喺各種方言,保留或演變有好多原因,南北都可以存古,但南方往往遠...